imagen defensor del estudiante

El Defensor de l'Estudiant

Única Institució legitimada per a la representació i la defensa dels interessos i els drets personals, col·lectius o difusos dels estudiants.

El Defensor de l'Estudiant defensa, gratuïtament, el dret a l'educació inclusiva o personalitzada, de tots els estudiants, en els seus dos vessants:


1a) Als estudiants que tenen les seves capacitats intel·lectuals i necessitats legalment acreditades (Diagnòstic o Avaluació Multidisciplinària, Art. 26 Convenció ONU) per un centre multidisciplinari homologat, si el col·legi es retarda a oferir les adaptacions o ajustos personalitzats factualment prescrits. Si és el cas cliqui aqui

2n) Als estudiants que els seus pares han manifestat la seva intenció de prendre coneixement científic de les capacitats intel·lectuals i necessitats dels seus fills en un centre multidisciplinari homologat de la seva lliure elecció, però se'ls indica a un funcionari predeterminat (que a més manca de les titulacions acadèmiques i col·legiació legal), com a única possibilitat per a després oferir-li l'Educació Inclusiva o personalitzada. Si és el cas cliqui aqui

Seu social, carrer Pere Vergés Nº 1, 6.ª Edifici Piramidón. 08020 Barcelona.ELS DRETS
QUE DEFENSEMDICTAMEN JURÍDIC DEL MODEL EDUCATIU.

Un instrument únic perquè superem els nostres índexs
de fracàs escolar i aconseguim l'educació del segle XXI.

PERQUÈ SÓN IL·LEGALS I NOCIUS ELS DIAGNÒSTICS QUE REALITZEN
ELS ORIENTADORS?


12 Fonaments de Dret ho evidencien.

FACTORS ANTROPOLÒGICS
DE LA SUPERDOTACIÓ

Conferencia en la Facultad de Magisterio
Fray Luis de León. Valladolid.L'ORDRE 1.493 DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ DE MADRID HA ESTAT DENUNCIADA PER IL·LEGALL'EDUCACIÓ INCLUSIVA HA ARRIBAT
ELS PARES NOMÉS HAN D'ACTIVAR-LA

Entrevista de la Societat Espanyola de Psiquiatria Infantil i Juvenil al Dr. Jon Liberman. Doctor en Psiquiatria i en Dret.

EL COSTAT FOSC DE LES ALTES CAPACITATS

Qui ho formen d'entre els docents, polítics i funcionaris de l'educació? I d'entre les associacions de pares? Què pretenen?.

PARLEN ELS CONSELLERS D'EDUCACIÓDEFINICIÓ ONU
EDUCACIÓ INCLUSIVA.


"PERICULUM IN MORA"

Escoles que es retarden en complir la llei.

DEFENSI ELS DRETS EDUCATIUS DELS SEUS FILLS

Conegui quan els funcionaris dels equips oficials d'assessorament de les escoles o d'orientació dels instituts de secundària incorren en il·legalitat i causen greus danys als nens i com defensar els drets educatius dels seus fills.

IDEES BÀSIQUES

LA GUIA CIENTÍFICA DE LES ALTES CAPACITATS

(Declarada d'Interès Científic i Professional)

El diagnòstic i el desenvolupament dels talents i capacitats de tots els estudiants, des del punt de vista científic.

L'EQUIP JURÍDIC


Els Juristes del Defensor de l'Estudiant es troben organitzats en diferents Equips de Treball. Cada equip assumeix una responsabilitat especialitzada diferent.¿PER QUÈ PRIORIZAR LA DEFENSA DELS DRETS DELS ESTUDIANTS D'ALTES CAPACITATS?

Perquè són el col·lectiu ignorat del sistema educatiu, però estimulant les seves capacitats passen a pujar el rendiment general del grup classe.

DRETS DELS PARES AMB FILLS D'ALTES CAPACITATS

Els pares d'un fill superdotat, o d'alta capacitat intel·lectual, en tot l'àmbit de l'Estat Espanyol, tenen legalment reconeguts uns drets concrets. Fer-los cumplir es la millor educació.


CONSULTORI JURÍDIC D'ALTES CAPACITATS

El Lletrat, D.Jorge Buxadé, Advocat de l'Estat i expert en Dret a la Educació, respon a les consultes dels pares.
QUAN ELS NENS SUPERDOTATS NO REBEN LA EDUCACIÓ DIFERENT

Esgarrifós reportatge de La Vanguardia amb casos reals de joves i adults superdotats que els col·legis no van voler oferir l'educació diferent que necessitaven. Avui es troben penjats a la vida, amb patologies psíquiques irreversibles.

Congrés Mundial

INTEL·LIGÈNCIA HUMANA
ALTES CAPACITATS
I EDUCACIÓ

Fonamentant la Investigació Científica

L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA RECONEIX...


Que, quan els col·legis no ofereixen als alumnes d'altes capacitats les mesures educatives legalment establertes els generen problemes psíquics, i amb freqüència els impedeixen seguir cursant els estudis.

ELS FALSOS DIAGNOSTICS D'ALGUNS ORIENTADORS ESCOLARS.
ESTATUTS DEL DEFENSOR DE L'ESTUDIANT

El més important dels Estatuts és l'apartat: "Àmbit d'actuació preferent". Es troba en l'Articulo 4: "Finalitats, Àmbit d'actuació preferent i obligacions", pàgina 7, 8 i 9. També és interessant la "Exposició de motius", pàgina 1, 2 i 3.GÉNESIS D'UN NOU PARADIGMA.

Síntesi dels avenços científics des del inicial paradigma basat en el rendiment acadèmic, després el paradigma psicomètric iniciat al començament del segle XX, el paradigma cognitiu, desenvolupat principalment en la segona meitat del segle XX, fins a aconseguir El Nou Paradigma de la Superdotació i de les Altes Capacitats amb la multidimensionalitat de la intel·ligència humana , resultat de la recent investigació científica en Neurociències.

LES ADAPTACIONS CURRICULARS DELS ESTUDIANTS AMB ALTES CAPACITATS I ELS ORIENTADORS OFICIALS

Fins on arriben les competències dels equips multiprofessionals dels centres especialitzats en el diagnòstic de les altes capacitats , les competències dels orientadors oficials a les ordres dels polítics , i la responsabilitat dels centres educatius ?

ELS GRAVÍSSIMS PROBLEMES DELS ESTUDIANTS SUPERDOTATS...
...I LES SEVES SOLUCIONS.

L'Interessant treball de la Societat Espanyola de Psiquiatria Infantil i Juvenil, que analitza els problemes actuals d'aquests nens i nenes a la lumm dels resultats de l'investigació científica internacional.Models Adaptacions Curriculars

Hi ha un model d'adaptació curricular per l'educació inclusiva de tots els estudiants, un altre per l'educació diferent de l'ordinària dels estudiants amb altes capacitats.

FORO DELS JURISTES.

Exclusiu per als Juristes del Defensor de l'Estudiant en el qual és debat els diferents temes i interactuen permanentment fins a trobar la millor opció jurídica a cada cas.ENLLAÇOS WEB

Curs Altes Capacitats als Orientadors Educatius d'Aragó


Compareixença Congrés Diputats


Peritatge Judicial


Consultori General d'Alta Capacitats i Educació Inclusiva